Blog

 

Een belofte aan mezelf. Een boodschap aan allen die er klaar voor zijn.
Een groet van medeleven aan allen die de weg nu gaan.

Inzichten kunnen pas doorbreken wanneer lessen écht begrepen zijn. Leren en ervaren
tot je het doorleefd hebt. De wijsheid van het leven, die studeer je niet in de klas of aula.